Friday, November 08, 2013

Viimase kuu kõige populaarsemad postitused

Mõtlesin teha lühikese ülevaate viimase 30 päeva kõige populaarsematest postitustest. Siin ta on:

Esikohal on valmisteemaline postitus, kus võrdlen Tallinna linnapeakandidaate ja pean kahetsusega tõdema, et midagi ei olegi valida. Avaldatud 10.oktoobril.


Teisel kohal on eile kirjutatud postitus Eesti tööturu olukorrast võrdluses teiste riikidega ja kuidas see avaldab mõju Eesti kestlikule kasvule. 


Kolmandana koondasin kokku mõningad mõtted postmodernismist, digitaalmaailmast, risomaatilisest õppimisest ja haridusest. Postitus on avaldatud 4.novembril.


Neljandaks, 17. oktoobril kirjutasin kommentaari riigikontrolli auditile, mis tõstis esile puudujääke haridusinvesteeringute haldamisel. Jõudsin järeldusele, et ...


Viiendana on kutse Tallinna Ülikooli rahvusvahelisele hariduskonverentsile ja minu töötuppa intuitiivpedagoogikast. Kahjuks jäin ise haigeks, lamasin kodus haigevoodis ja lubatud töötuba tegi Triin Tarn. Tagasiside osalejatelt Triinu töötoale oli väga positiivne.


Kuuendana, 23.septembri postitus õpilaste väljalangemisest ja erikoolide olukorrast. Kutsun üles rääkima koolielu valusatest päevaprobleemidest selle asemel, et oma kallist aega ainult järjest uute paberite ja seaduste vorpimisele kulutada.


17.oktoobri postitus on seitsmes ja juhib tähelepanu uudsele geopoliitilisele fenomenile, milleks on haridusränne. Haridusrännet üldharidustasemel on tänaseni analüüsitud ainult riikide sisese rändena. Mina juhin tähelepanu, et kõrvuti tööjõu vaba liikumisega on tekkimas riigipiiride ülesed haridustõmbekeskused juba põhikooli tasemel. 


Kaheksandaks on septembri keskel avaldatud teine artikkel vihakõnest ja feminismist (esimene avaldatud nädal varem), mis toob ära mõned mõtted vihakõne teemalisest foorumist, mille korraldajaks oli Avatud Eesti Fond.  


Üheksandaks ülevaade naisajaloouurimusest Eestis Eesti Rahvusraamatukogu andmebaaside põhjal. Avaldatud 4. novembril.


Viimasena toon loetud artiklite edetabeli kümnenda postituse, mis on avaldatud juba 5. septembril, aga endiselt leiab uusi ja uusi lugejaid. Postituses jagan minu arvates väga huvitavat videolõiku loovusest.


Tänan kõiki, kes on võtnud vaevaks minu postitusi lugeda, neid omakorda edasi jagada või kommenteerida. Vabandan kõikide ees, kellele mõningad teemadest ehk ei ole päriselt meelt mööda.

Toredate taaskohtumisteni!


No comments: