Thursday, November 21, 2013

võrdsuse ümarlaudVõrdõigusvoliniku kantselei korraldab täna ümarlaua teemal "Kuidas saavutada mõju naiste ja meeste võrdsuse eest seismisel?", mis toob kokku poliitikud, teadlased, vabaühenduste esindajad, ametnikud ja ajakirjanikud.

Sepper tutvustas ideed hommikutelevisioonis mainides, et erinevate osapoolte algatusel on tehtud väga palju tööd, aga omavaheline koostöö on pigem tagasihoidlik ja samamoodi ka tehtud töö tulemused. Võrdõiguse näitajad ei ole aastatega paranenud.
Vähe on koostööd ning sugude võrdsuse eest kõnelejate hääl ei kosta sageli kaugele. Ümarlaual püüame leida vastust küsimusele, kuidas tuua kokku erinevad osapooled nii, et parteideüleselt  ja laiema kodanikkonna initsiatiivi toel sõnastada nõudmised, et Eesti võtaks otsustuskindlamalt kursi soolise võrdõiguslikkuse eesmärgi suunas. Millised koostöövormid Eestis sobivad ning kas me saame õppida teiste riikide kogemustest? 
Seminaril esineb Lidia Adamska, kes teeb ettekande Poola kogemustest naiskongresside populaarsuse ja mõju saavutamisel. Lisaks on Magdalena Milewska ettekanne eduka kongressi praktilistest lahendustest.

Järneb paneel, millest võtavad osa:
Lidia Adamska, naiskongresside korraldaja Poolas
Siiri Oviir, Euroopa Parlamendi saadik, Eesti Naisliidu esinaine
Indrek Saar, Riigikogu liige
Leena Kivisild, Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni juhatuse liige
Krister Paris, Eesti Päevalehe arvamustoimetuse juhataja
Vestlust juhib võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper.

Edasi toimub töö gruppides.

Ümarlaud algab kl 12.00, ülekannet saab jälgida ka veebivahendusel.

No comments: