Tuesday, December 03, 2013

Avalik pöördumine EHF juhatuse poole

Lp Haridusfoorumi juhatus,
[Olav Aarna, Reet Laja, Eimar Veldre, Jüri Jürivee ja Krista Loogma  E.T]

Kirjutan Teile seoses haridusfoorumi listi sündmustega, mis viimastel päevadel on paljude listiliikmete jaoks muutnud listi vahendusel haridusaruteludes jätkamise keerukaks.

Lühidalt taustaks
Olen vaheaegadega olnud üks hariduslisti aktiivsematest kirjutajatest ja Raivo Juuraku viimase analüüsi alusel kõige aktiivsem naissoost kirjutaja. Minu teemaderingi on kuulunud naisharidus-, hariduspoliitika, haridusuuenduse ja haridusajaloo küsimused, sealjuures olen vahendanud mitmeid rahvusvahelisi allikaid ning sündmusi (saksa, inglise, soome, norra ja rootsi keelest).

Eilse päeva seisuga arvas Raivo Juurak mind ootamatult ja listi aktiivse enamuse vastuseisust hoolimata listikirjutajate hulgast välja. Sealjuures kasutades põhjendusi, millel ei ole alust. Samal ajal jättis listimoderaator märkused tegemata Tiia Listerile, kes mind valimatute väljenditega avalikult ja korduvalt sõimas. Praeguseks on väljalülitamise hoiatus antud kõikidele, kes leiavad, et teemat tuleks edasi arutada või palutud neil lahkuda Jaak Hohensee asutatud uude listi [Haridusareen E.T.].

Ma ei pea toimunut õigeks ja sooviksin anda sisse ametliku protesti. Soovin, et Raivo Juuraku tegevus listimoderaatorina võetaks Haridusfoorumi juhatuses (juhin tähelepanu, et Raivo Juurak on ka foorumi juhatuse liige, seega on huvidekonflikt ilmne!) teemana päevakorda. Hariduslisti toimimispõhimõtted on selgelt sõnastatud Haridusfoorumi kodulehel http://haridusfoorum.ee/index.php/avaleht-mtu/listi-reeglid.html. Minu eesmärgiks ei ole ühiselt kehtestatud reegleid rikkuda, samuti ei ole minu eesmärgiks kahjustada Raivo Juuraku isikut.

Juhin tähelepanu, et koos minuga on tänaseks juhtunust šokeeritud paljud aastaid listis aktiivselt osalenud kirjutajad ja mõtlejad. Ilmselt oleks õige foorumi juhatuse koosolek pidada lahtisena ja selle tulemused avalikustada.

Listi kirjavahetuse sisu on avaldatud minu blogis http//evelintamm.blogspot.com. Sealt võite leida nii minu teemapüstituse kui Raivo Juuraku vastused sellele. Kaarel Haav on teinud ettepaneku asutada Listi Eetika Komisjon, mille juhtimise ta on valmis enda peale võtma, kuid konstruktiivseid ettepanekuid on olnud mitmeid teisigi.

Mind kurvastab sügavalt, et Õpetajate Lehe kui ainukese eestikeelse haridusajakirjanduse väljaande sisulise lahkamise asemel on haridusüldsuse tähelepanu keskmesse tõstetud minu tagasihoidlik isik. Olen oma esialgse kriitilise kirjutise tooni ja teatavate, tänaseks võib vast öelda, et mitte kõige õnnestunumate metafooride pärast Raivo Juuraku tungival nõudmisel juba ka kahel korral kõikide lugejate ja kirjutajate ees vabandanud. Hariduslisti enamusele sellest piisas, kuid mitte Raivo Juurakule ja tema sõna on seega saanud ainsaks listiseaduseks.

Pean oluliseks, et hariduslistiga seotud otsustusprotsessid muutuksid edaspidi läbipaistvamaks ja otsuseid ei saaks teha vastupidiselt listi aktiivse enamuse soovile. Käesolevaks hetkeks on listist lahkunud või kaalub lahkumist suur osa kauaaegsetest kirjutajatest (nt Lembit Jakobson, Heido Sinivee, Katrin Idla ja mitmed teised). Pean toimunut väga kahetsusväärseks ja vabandan.

Lugupidamisega,
Evelin Tamm

No comments: