Wednesday, February 12, 2014

Siim Kallase riigi manifest

Eesti rahva täielik kirjaoskus saavutati tasulise hariduse tingimustes. Ma olen seda meelt,
et põhiharidus peab olema tasuta, õigemini riigieelarvest finantseeritav, kõrgharidus aga
maksuline. Makseraskuste leevendamiseks tuleb luua ja käivitada korralik õppelaenude
süsteem. Juba oma praeguste õppejõukogemuste põhjal võin võita, et nii õppimise kui ka
õpetamise motivatsioon kasvab siis määratult.

Tänasele päevale otsa vaadates tuleb tunnistada, et see ei saa juhtuda veel homme. Ometi
on meil erakoolide võrgu alged juba olemas. Järkjärguline erakõrgkoolide võrgu
laiendamine praeguste riigikoolide põhjal on protsess ja eesmärk, mille poole peame kohe
liikuma hakkama.

Aga mis siis, kui vaeses peres kasvab Einstein? Kas kaaskodanikud ei peaks tema
õpinguid toetama, kasutades ka maksurahasid? Kindlasti peaksid. Ainult et see raha ei
pea minema mitte õppeasutusele, vaid stipendiumina Einsteinile endale. Stipendium aga
peab vajadusel olema nii suur, et Einstein saaks õppida Harvardis või Oxfordis.
Kulutades selle raha kohaliku õppeasutuse ülalpidamiseks, sunnime me oma Einsteini
astuma sellisesse õppeasutusse, kus ta ise ei pea küll midagi maksma, kuid mille tase võib
olla selline, mis Einsteinid loomata jätab. Sellisel juhul jääb andekatele vähe
valikuvõimalusi, vähem õppimis- ja õpetamispinget ning lõppkokkuvõttes kaotab selle
läbi kogu rahvas.

Harvardi ja Oxfordi stipendiumid on haruldased, kuid ka Eesti koolides ja ülikoolides
õppimiseks võiksime õpingurahad õppijate kätte anda. Las otsustavad ise, millist
õpetamist nad ostavad. Ja heade koolide sissetulekud ning heade õpetajate-professorite
palgad tõusevad korrapealt.

Riigi osa kõrghariduse finantseerimisel piirdub stipendiumi- ja õppelaenufondide loomise
ning toetamisega. Võimalik, et ka põhiinvesteeringutega.

(Allikas: http://www.reform.ee/UserFiles/File/Manifest.pdf)

Tundub, et 2014. aastal on Kallase ideest saamas karm reaalsus... vt postitust erakoolid Eestis seisuga 1.september 2013. Tänaseks on erakoolide võrgustik laienenud põhikoolidele ja gümnaasiumitele. Sealjuures luuakse erakoole juba ka kohaliku omavalitsuste hallatavate koolide baasilt. 

"Kodanike riik" alusharidust, kutseharidust, gümnaasiumiharidust, vabaharidust ja täiskasvanute haridust hariduse osaks ei pea. Vähemalt ei mainita sellest ridagi. 

No comments: