Thursday, April 24, 2014

Kus on naised, kui avatakse uut hariduskeskust?
Eile avati Tartus TÜ Pedagogicumi haridusuuenduskeskuse värskelt renoveeritud ruumid. Kohal oli haridusminister, peaminister, Tartu Ülikooli rektor ja veel palju asjamehi. Just nimelt mehi, sest ainukese naisena sai sõna Tartu Restauraatori esindaja. Teised naised olid kohal kui statistid ja moodustasid vaikiva massi. Selle massi, kes majas hiljem tööle ja õppima hakkab. Piinlik oli seda avamistseremooniat vaadata. Tõesti piinlik.

Tartu Ülikooli kodukalt:
Haridusuuenduskeskus koordineerib võrgustikku, millesse kuuluvad TÜ teaduskondade ja kolledžite juures töötavad didaktikakeskused ja muud olemasolevad ja loodavad õpetamise teemadega tegelevad kooslused.

TÜ haridusuuenduskeskus on loodud eesmärgiga parandada õpetajakoolituse kvaliteeti ning ärgitada huvi õpetajaks õppimise vastu. Tänapäevaste tehniliste võimalustega uute õppematerjalide, -vahendite ning füüsilise õppekeskkonna loomine on üks keskuse tegevuse prioriteetidest. Siinsed esitlus- ja salvestustehnika võimalused pakuvad nii ülikooli sees kui ka väljaspool seda kindlasti laiemat huvi ning on suurepäraseks eriteemaliste koolituste ning õppepäevade korraldamise kohaks. Õppe- ja arendustööle annab lisaväärtust ajalooline ning meeleolukas interjöör.

Haridusuuenduskeskus asub Tartu Ülikooli vana anatoomikumi vasakus tiivas aadressil Lossi 38.

Vaata avamist ja meeste sõnavõtte täismahus siit: http://www.uttv.ee/naita?id=19677

No comments: