Wednesday, May 07, 2014

Feminism ja filosoofia

Endla Lõhvkivi soouuringute konverentsil Tartus, 2013 sügis.
Kirjutasin mõned päevad tagasi kommentaari Mikita raamatule "Lingvistiline mets" ja küsisin juba traditsioonilise küsimuse: "Kus on naised?". Mõtlesin tasapisi sealt edasi ja asusin koostama mõjukate naisfilosoofide listi, et kohalikke mõtlejaid veidi nende arengus edasi aidata, luua nö arenguks soodsat pinnast.

Erilist raskust viidete leidmisega tõepoolest ei ole. Naisi, kelle kirjatükke tasub lugeda, on väga palju. Alustada võib feminismi klassikutega (Woolf, Beauvoir, Sontag, Kristeva jne), aga naiste uurimisala on lai. Enam-vähem sama lai kui meestelgi, vähemalt ei ole minul tänaseni õnnestunud avastada ühtegi vaimse töö valdkonda, kus maailmas mitte ühtegi naist ei tegutseks.

Naismõtlejate kaardistamisega alustas eelmise aasta lõpus ka APA (Ameerika Filosoofide Ühing). Naisfilosoofide ja nende tööde tutvustamiseks koostati platvorm Women of Philosophy, kuhu kõik, kellel on filosoofias doktori- või vähemalt magistrikraad, saaksid end kirja panna. Loendis on naisi kogu maailmast, ühtegi Eesti naist mulle seal esialgu silma ei jäänud, kuigi Ida-Euroopa naisi kohtasin küll.

Saage tuttavaks, professor Catherine Z. Elgin!

Loendis on eraldi teemavalik kasvatusfilosoofiast. Üllatusena selgus, et selles loendis on esialgu (alustati alles 2014 alguses!) tõesti vähe naisi võrrelduna näiteks soolisuse teemaga. Tutvusin nimekirjaga pealiskaudselt ja peatusin pikemalt Harvardi kasvatusfilosoofia professor Catherine Z. Elgini kodulehel. Tema tööde loetellu kuulus näiteks peatükk kunstist ja kasvatusest tunnustatud valdkondlikus teatmeteoses "The Oxford Handbook in the Philosophy of Education" (2009, lk 311-324).

Äsja ilmus APA uudiskiri "Feminism ja Philosophy" kevadnumber, kuhu on koondatud teadusartiklid ja raamatututvustused. Uudiskiri ilmub 2001. aastast ja on APA kodulehelt vabalt kättesaadav (http://www.apaonline.org/?feminism_newsletter).


Loe lisaks:
Kus on naised, kui avatakse uut hariduskeskust?
Tasakaal või kasvatusteaduste surm?
Mehed naistele ja naistest: R.Juurak ja M.Raud
Naisliikumine Eestis. 1926. Marie Reisik

No comments: