Tuesday, June 17, 2014

Avalik kiri riigikogu liikmetele

Lp riigikogu liikmed!

Käesoleva kirja ajendiks on viimaste nädalate jõhkrad avalikud ja eraviisilised väljaütlemised mõningate vähemusgruppide aadressil. Kooseluseaduse vastaste enamasti põhjendamata argumendid ja eriti nende argumentide agressiivne väljenduslaad, mida kohtab nii avalikus- kui sotsiaalmeedias, on enamikule inimestest vastuvõetamatu. Lisaks konkreetsele sihtrühmale elavad hirmu all ka kõik ülejäänud, kes selle hävitava vihafooniga kokku puutuvad. Vihakõne ühe marginaalse grupi aadressil teeb samal ajal selgeks kõikidele, et erinevad arvamused on karmilt karistatavad. Mis aruteludemokraatiast saame sellisel puhul rääkida?   

Minu ettepanek puudutab lisaks kooseluseaduse vastuvõtmisele, mis võimaldaks samasoolistel kooselu edaspidi registreerida, pöörata oma teravdatud pilk vihakõne ja sõimu täpsemale seadusandlikule reguleerimisele. Demokraatlikud aruteluprotsessid Eestis on raskendatud seni, kuni sõim ja vihakõne on tolereeritud ja jääb karistuseta. Selline olukord ei ole euroopalikus demokaatlikus riigis lubatav ja takistab riigi arengut tervikuna. Tegemist ei ole "ainult" samasooliste vastu suunatud agressiivsusega - see agressiivsus halvab igasuguse teistmoodi mõtlemise. Tulemuseks on kogu ühiskonna vaikiv stagnatsioon, kodanikkonna ühelt poolt viha ja teiselt poolt hirm. 

Sõim ei ole sõnavabadus. Vihakõne on kuritegu. 

Soovin Teile selget pilku ja edu peagi järgnevatel valimistel!

Lugupidamisega,
Evelin Tamm

Kodanikuaktivist, liikumise "Õpetajale vääriline palk" algataja ja haridusblogija. 

Käesolev kiri on saadetud kõikidele riigikogu fraktsioonidele. Vastused avaldatakse siinsamas blogis. 

Vihakõnest veel: http://naised.net/2013/09/10/feminism-ja-vihakone/

No comments: