Friday, January 09, 2015

Rosma koolist ja haridusrahast


Täpselt enne pühasid said Rosma kooli õpetajad ja lapsevanemad kirja keskerakondlikult Põlva vallavalitsuselt, mis teatas, et edaspidi Waldorfkoolil nendelt haridusraha oodata ei ole. Ootamatu teade šokeeris kõiki kooliga seotud inimesi, sest üle kolmandik vajaminevast eelarverahast oli hetkega kadunud.

Rosma kooli näol on tegemist Eesti ühe omanäolisema ja huvitama kooslusega. Selle kooli mitterahastamine tähendaks kogu meie haridusmaastikule korvamatut kahju. Leian, et inimene, kes sellise ettepanekuga lagedale tuli, ei tea hariduse sisulistest küsimustest tõepoolest mitte midagi. Kui otsuseid teevad haridusvõõrad inimesed, kes lähtuvad ainult eelarve numbritest, on Rosma kooli sulgemine ehk loogiline samm. Kasvatusteadlased ja asjatundjad, lapsevanemad ja õpetajad ilmselt ei vaja seletust, milles Rosma erilisus ja väärtus kogu Eestile seisneb.

AK tegi väga asjaliku uudise erakoolide rahastamisprobleemidest. Intervjuu andis minister, Rosma kooli inimesed ja  vallaesindaja. Ja kuigi otsuse taga on keskerakondlane vallavanem Georg Pelisaar, paisati uudise-eetrisse valla esindajana abivallavanem Janika Usin. Eesti hariduselus saavad naised võimu esindajana või ekspertidena sõna kordades harvemini kui mehed (isegi kui haridust peetakse nö pehmeks valdkonnaks ja õpetajateks on ennekõike naised). Enamasti pääsevadki naised lavale, kui tegemist on skandaali, ebameeldivuse või muude sarnast negatiivset laadi asjaoludega.

"Tegevuskulud on Põlva valla eelarvest välja jäetud - see ei tähenda seda, et Rosma haridusseltsi tegevust ei toetata," kinnitas Põlva abivallavanem Janika Usin. "Tuleb see tegevustoetus omavalitsuse eelarvesse tagasi panna ja siis küsida riigilt seda toetust otse seni, kuni regulatsioonid on veel segased."

Kahjuks on kobamisi tehtud valeotsused meie hariduspoliitilist tühipilti arvestades omamoodi reegliks saamas. Ja see teeb väga kurvaks. Kuigi valimiste eel räägitakse palju õpetajate palgatõusust, siis samal ajal käärib koondamiste ja kokkutõmbamiste laine. Poliitikud kutsuvad seda ilusa sõnaga hariduse efektiivsus. Tegelikkuses tähendab see paljudele lisakoormuseid või koondamisi. Koolivõrgu efektiivsusest on saamas klapperjaht, kus ainult tugevamad ellu jäävad. Ametühingute krooniline nõrkus ja võimetus asjalikult reageerida annab võimule tegutsemiseks vabad käed.

Minister Ossinovski räägib uudises erakoolide rahastamise skeemide arutelust riigikogu kultuurikomisjoni juhtimisel ja ministeeriumi osalusel. Teema on oluline. Mina leian, et asjalikke erakoole, mis põhinevad kodanike algatusel ja ei taotle kasumit, on kindlasti vaja toetada. See loob ju võimaluse mitmekesise haridusmaastiku tekkeks.

Alates 2012 aastast on erakoolide asutamine Eestis hoogustunud, on mitmeid vanemate initsiatiivil loodud koole, aga märgatav on ka investorite huvi haridusse raha paigutamise vastu. Viimane on minu arvates väga libe tee, mida tuleks kindlasti püüda vältida. Samuti ei pea ma õigeks riigi- või kohalikuomavalitsuse koolide erastamist, nagu tehti Tallinnas (vt Reaalkooli juhtumit).

Rosma kool igatahes saab vallalt raha edasi ja selle üle on põhjust ainult rõõmu tunda!

No comments: