Wednesday, May 20, 2015

Lasteaiaõpetajatele vääriline palk!

Tegelesin taas kodanikuaktiivsuse korras õpetajate palkadega. Nüüd siis täpsemalt lasteaiaõpetajatega seotud aktsiooniga, mille eesmärgiks on viia lasteaiaõpetajate tasustamise süsteem kohalike omavalitsuste käest riigi kätte, teiseks ühtlustada lasteaiaõpetajate ja õpetajate miinumumpalgad. Täna on olukord väga juhuslik ja sõltub omavalitsusjuhtide suvast ja sissetulekutest. Tulemuseks on, et ühe ja sellesama töö eest võidakse ääremaa väikevallas maksta kaks korda vähem kui pealinna lähistel.

Lasteaiaõpetajatel on sellisest rahastamissüsteemist villand saanud ja nad on alustanud üleriigilise kampaaniaga. Kirjutasin sellest juba oma eilses postituses.

Tegin lasteaednike toetamiseks märgi, mida saab oma facebooki profiili pildile lisada. Mõne tunniga on märgi kasutajate hulk jõudnud ületada saja piiri. Loodetavasti on see alles algus!

Mitmed omavalitsused on asunud juurutama töökorraldusmudelit, kus kahe pedagoogi asemel jääb rühma eest vastutama üks kõrgharidusega õpetaja, kellel on kaks erihariduseta miinimumpalga eest töötavat abiõpetajat (ehk tavakeeles söögitädi). Kõik selleks, et säästa personalikulusid. Samas on alushariduse kvaliteedi üheks väga tähtsaks näitajaks lasteaiapersonali erialane ettevalmistus ja on mõldamatu, et kokkuhoid tuleb väikelaste hariduse arvelt. Siin on vaja olla väga järjekindel ja mitte leppida õpetajate koondamisega. Igasse rühma on tõesti vaja kahte abiõpetajat, aga igasse rühma on vaja ka kahte õpetajat! Sellisel juhul saaksime rääkida uuest kvaliteedist Eesti alushariduses ja märkimisväärsest arenguhüppest.

Loodan, et omavalitsusjuhid ja lasteaedade rahvas mõistavad, et praegu on väga hea võimalus teha win-win koostööd. Paljudele omavalitsustele on lasteaedade rahastamine juba aastaid suurt peavalu valmistanud, sest omavalitsuste tulubaas on vähenenud. Samas kohustusi tuleb aasta-aastalt juurde. Nüüd on koos lasteaednike ja lapsevanematega võimalus survestada riiki võtma vastustust, et kohalikke omavalitsusi nende ülesannetes toetada, eesmärgiks võrdväärselt hea kvaliteediga alusharidus üle kogu Eesti.

Eesti Lasteaednike Liit on algatatud avalikud allkirjade kogumise ja üleandmise aktsioonid toimuvad:
Tartus, 8. juunil kell 11.00 Raekoja platsil
Põltsamaal, 9. juunil kell 10.30 Carl Schmidti Maja parklas
Paides, 10. juunil kell 11.00 Paide Keskväljakul
Viljandis, 11. juunil kell 11.00 Spordihoone esisel platsil
Pärnus, 12. juunil kell 14.00 SEB esisel platsil
Tallinnas, 15. juunil kell 11.00 Toompeal

Kutsun kõiki üles lasteaednike aktsiooni toetama!


Monday, May 18, 2015

Lasteaiaõpetajad on väärt õpetajatega sama palka üle terve Eesti!

Õpetajale väärilise palga meeleavaldus 2011 aasta septembris.
Kutsun üles liituma lasteaiaõpetajate algatusega, kus nõutakse lasteaiaõpetajate ja õpetajate palgakorralduse ühtlustamist. Täna maksavad lasteaiaõpetajatele palka kohalikud omavalitsused ja see tähendab, et Eesti lasteõpetajad saavad palka miinimumist kuni õpetajatega samaväärse summani. Lasteaiaõpetajatele tähendab see väga ebakindlat töötasu, mis sõltub eelkõige omavalitsuse poliitikute erakondlikest prioriteetidest ja suvast.

Selline ebakindel olukord ei saa enam edasi kesta! Lasteaiaõpetaja on õpetaja ja väärib õpetajaga samaväärset palka üle Eesti! 


ELAL esitab 15.06.2015 lasteaednike nimel kollektiivse pöördumise riigikogule.

Eesmärk: kõigile alushariduse pedagoogidele on kehtestatud vastavalt atesteerimise tulemustele ühtne riiklik õpetaja töötasu alammäär, mis on rahastatud sarnaselt kooli pedagoogidega.

Teeme Riigikogule ettepaneku:
• Kehtestada kõigile lasteaiaõpetajatele põhikooli ja gümnaasiumi õpetajatega võrdne riiklik palga alammäär üle Eesti.
• Sätestada koolieelsete lasteasutuste rahastamineanaloogiliselt munitsipaalkoolide rahastamisega.
• Muuta koolieelse lasteasutuse seadust ning viia sellesse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-ga 76 ja §-ga 82 analoogilised sätted.

Toetusallkirjade kogumine asutustes toimub 18.-29. mai.

Lasteaedadesse edastatakse pöördumise tekst, kuulutus, juhend toetusallkirjade kogumiseks ja toetusallkirjade leht.

Nimetatud materjalidega saad tutvuda ka liidu kodulehel www.elal.ee

Pöördumisele soovime koguda võimalikult suure arvu toetusallkirju.

Allkirjade kogumised jätkuvad toetusallkirjade kogumise/üleandmise jõustamiseks korraldatava aktsiooni käigus toimuvatel avalikel üritustel ajavahemikus 8.-15. juunini Tartus, Põltsamaal, Paides, Viljandis, Pärnus ja Tallinnas.

NB! Toetusallkirju kogutakse ainult paberkandjal toetusallkirjade lehele!
Kogutud allkirjad Tartust Tallinna viib õpetajate esindus jalgratastel.

Hea Fb lugeja!
Pakume Sulle võimalust aktsiooni õnnestumiseks anda oma panus ja toetada aktsiooni läbiviimist vabatahtliku annetusega.
Annetuse suuruse määrab igaüks ise.
Annetuse saaja: Eesti Lasteaednike Liit
Annetuskonto number on:
SEB pank a/a EE061010152001555007 märgusõna "Aktsiooni toetuseks"
Paku toetusvõimalust ka oma kolleegidele, sõpradele.
Täpsustavatele küsimustele ja ettepanekutele vastavad:
Merit Kvats, merit.kvats@gmail.com, 56647333
Ave Ruul, ave.ruul@gmail.com, 56151765
Liili Pille, liilipille@gmail.com, 53094555

Täpsem info Eesti Lasteaednike Liidu kodulehel!