Monday, May 18, 2015

Lasteaiaõpetajad on väärt õpetajatega sama palka üle terve Eesti!

Õpetajale väärilise palga meeleavaldus 2011 aasta septembris.
Kutsun üles liituma lasteaiaõpetajate algatusega, kus nõutakse lasteaiaõpetajate ja õpetajate palgakorralduse ühtlustamist. Täna maksavad lasteaiaõpetajatele palka kohalikud omavalitsused ja see tähendab, et Eesti lasteõpetajad saavad palka miinimumist kuni õpetajatega samaväärse summani. Lasteaiaõpetajatele tähendab see väga ebakindlat töötasu, mis sõltub eelkõige omavalitsuse poliitikute erakondlikest prioriteetidest ja suvast.

Selline ebakindel olukord ei saa enam edasi kesta! Lasteaiaõpetaja on õpetaja ja väärib õpetajaga samaväärset palka üle Eesti! 


ELAL esitab 15.06.2015 lasteaednike nimel kollektiivse pöördumise riigikogule.

Eesmärk: kõigile alushariduse pedagoogidele on kehtestatud vastavalt atesteerimise tulemustele ühtne riiklik õpetaja töötasu alammäär, mis on rahastatud sarnaselt kooli pedagoogidega.

Teeme Riigikogule ettepaneku:
• Kehtestada kõigile lasteaiaõpetajatele põhikooli ja gümnaasiumi õpetajatega võrdne riiklik palga alammäär üle Eesti.
• Sätestada koolieelsete lasteasutuste rahastamineanaloogiliselt munitsipaalkoolide rahastamisega.
• Muuta koolieelse lasteasutuse seadust ning viia sellesse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-ga 76 ja §-ga 82 analoogilised sätted.

Toetusallkirjade kogumine asutustes toimub 18.-29. mai.

Lasteaedadesse edastatakse pöördumise tekst, kuulutus, juhend toetusallkirjade kogumiseks ja toetusallkirjade leht.

Nimetatud materjalidega saad tutvuda ka liidu kodulehel www.elal.ee

Pöördumisele soovime koguda võimalikult suure arvu toetusallkirju.

Allkirjade kogumised jätkuvad toetusallkirjade kogumise/üleandmise jõustamiseks korraldatava aktsiooni käigus toimuvatel avalikel üritustel ajavahemikus 8.-15. juunini Tartus, Põltsamaal, Paides, Viljandis, Pärnus ja Tallinnas.

NB! Toetusallkirju kogutakse ainult paberkandjal toetusallkirjade lehele!
Kogutud allkirjad Tartust Tallinna viib õpetajate esindus jalgratastel.

Hea Fb lugeja!
Pakume Sulle võimalust aktsiooni õnnestumiseks anda oma panus ja toetada aktsiooni läbiviimist vabatahtliku annetusega.
Annetuse suuruse määrab igaüks ise.
Annetuse saaja: Eesti Lasteaednike Liit
Annetuskonto number on:
SEB pank a/a EE061010152001555007 märgusõna "Aktsiooni toetuseks"
Paku toetusvõimalust ka oma kolleegidele, sõpradele.
Täpsustavatele küsimustele ja ettepanekutele vastavad:
Merit Kvats, merit.kvats@gmail.com, 56647333
Ave Ruul, ave.ruul@gmail.com, 56151765
Liili Pille, liilipille@gmail.com, 53094555

Täpsem info Eesti Lasteaednike Liidu kodulehel!

No comments: