Wednesday, May 20, 2015

Lasteaiaõpetajatele vääriline palk!

Tegelesin taas kodanikuaktiivsuse korras õpetajate palkadega. Nüüd siis täpsemalt lasteaiaõpetajatega seotud aktsiooniga, mille eesmärgiks on viia lasteaiaõpetajate tasustamise süsteem kohalike omavalitsuste käest riigi kätte, teiseks ühtlustada lasteaiaõpetajate ja õpetajate miinumumpalgad. Täna on olukord väga juhuslik ja sõltub omavalitsusjuhtide suvast ja sissetulekutest. Tulemuseks on, et ühe ja sellesama töö eest võidakse ääremaa väikevallas maksta kaks korda vähem kui pealinna lähistel.

Lasteaiaõpetajatel on sellisest rahastamissüsteemist villand saanud ja nad on alustanud üleriigilise kampaaniaga. Kirjutasin sellest juba oma eilses postituses.

Tegin lasteaednike toetamiseks märgi, mida saab oma facebooki profiili pildile lisada. Mõne tunniga on märgi kasutajate hulk jõudnud ületada saja piiri. Loodetavasti on see alles algus!

Mitmed omavalitsused on asunud juurutama töökorraldusmudelit, kus kahe pedagoogi asemel jääb rühma eest vastutama üks kõrgharidusega õpetaja, kellel on kaks erihariduseta miinimumpalga eest töötavat abiõpetajat (ehk tavakeeles söögitädi). Kõik selleks, et säästa personalikulusid. Samas on alushariduse kvaliteedi üheks väga tähtsaks näitajaks lasteaiapersonali erialane ettevalmistus ja on mõldamatu, et kokkuhoid tuleb väikelaste hariduse arvelt. Siin on vaja olla väga järjekindel ja mitte leppida õpetajate koondamisega. Igasse rühma on tõesti vaja kahte abiõpetajat, aga igasse rühma on vaja ka kahte õpetajat! Sellisel juhul saaksime rääkida uuest kvaliteedist Eesti alushariduses ja märkimisväärsest arenguhüppest.

Loodan, et omavalitsusjuhid ja lasteaedade rahvas mõistavad, et praegu on väga hea võimalus teha win-win koostööd. Paljudele omavalitsustele on lasteaedade rahastamine juba aastaid suurt peavalu valmistanud, sest omavalitsuste tulubaas on vähenenud. Samas kohustusi tuleb aasta-aastalt juurde. Nüüd on koos lasteaednike ja lapsevanematega võimalus survestada riiki võtma vastustust, et kohalikke omavalitsusi nende ülesannetes toetada, eesmärgiks võrdväärselt hea kvaliteediga alusharidus üle kogu Eesti.

Eesti Lasteaednike Liit on algatatud avalikud allkirjade kogumise ja üleandmise aktsioonid toimuvad:
Tartus, 8. juunil kell 11.00 Raekoja platsil
Põltsamaal, 9. juunil kell 10.30 Carl Schmidti Maja parklas
Paides, 10. juunil kell 11.00 Paide Keskväljakul
Viljandis, 11. juunil kell 11.00 Spordihoone esisel platsil
Pärnus, 12. juunil kell 14.00 SEB esisel platsil
Tallinnas, 15. juunil kell 11.00 Toompeal

Kutsun kõiki üles lasteaednike aktsiooni toetama!


No comments: