Sunday, June 21, 2015

Manifest kõigile Eestimaa rahvastele

Foto: Maarja Urb 2008 Rootsis 
Veebruaris 1918. Pärnus Eesti Wabariiki väljakuulutades hõigati esimestena välja ka alljärgnevad põhimõtted omariikluse loomiseks.
1. Kõik Eesti vabariigi kodanikud, usu, rahvuse ja politilise ilmavaate peale vaatamata, leiavad ühtlast kaitset vabariigi seaduste ja kohtute ees.
2. Vabariigi piirides elavatele rahvuslistele vähemustele, venelastele, sakslastele, rootslastele, juutidele ja teistele kindlustatakse nende rahvuskultuurilised autonoomia õigused.
Mind paneb hämmastama, et aastal 2015 on ikka veel inimesi, kes neid põhimõtteid millekski ei pea ja samas räägivad omariiklusest ja eestlaseks olemisest. Enamasti räägivad need inimesed väga halvas eesti keeles, aga on ka erandeid...
Ma arvan, et eesti kultuuri ja keele allesjäämiseks ei ole midagi olulisemat, kui oskus iseend muutuvas maailmas iga hetk uuesti mõtestada ja ise meie oma kultuuri iga päev luua. Loomulikult sünnib see kohtumistes teistega, sh inimestega meile väga kaugetest kultuuridest. 
Mida suurem on hirm ja mida vihasemalt vehime rusikaga, seda kiirem on eestlaste kadumine. Viha ja hirm sünnitab ainult sõda ja vägivalda. Kultuuri sellest ei sünni. 

ps Sõrve Muuseumis Saaremaal on sel suvel võimalik näha minu ja Mai Raud-Pähni koostöös kokku pandud näitust "Eesti paadipõgenikud. Nelja paadi lugu". Soovitan seda kindlasti vaatama minna! Eestlased olid paadipõgenikud 1944 aasta sügisel ja Rootsi jõudis tol korral ligikaudu 30 000 pagulast, see on 10 000 inimest rohkem, kui kogu Euroopa peale jagatav põgenikekvoot, millest täna Eestis väga palju kirjutatakse-räägitakse.   

No comments: