Keeleblogid

Hiljuti avastasin, et olen alustanud kokku kaheksa võõrkeele õpingutega. Koduses raamatukogus on kõikide nende  keelte õppimiseks vajalikud õpikuid, sõnaraamatud ja loomulikult palju mitmesugust kirjandust. Mõne keele õppimiseks olen teinud blogi, kus selles keeles kirjutamist harjutada, viiteid, materjale ja kultuuri-kommetega seotud mõtteid koguda.

ROOTSI KEEL
Rootsi keele õppimisega alustasin 2009. aastal, samal aastal tegin blogi pealkirjaga "Svenska på nätet". Tänaseks on minu rootsi keele oskus enam-vähem heal tasemel, harjutan korrektset kirjutamist ja hääldust. Kirjalik eneseväljendus võõras keeles on keerukas ja vajab aastaid harjutamist. 

NORRA KEEL
2012. aasta kevadest alates töötan Oslo õpetajate seminaris ja seetõttu tegelen ka norra keele ja kultuuri tundma õppimisega. Mais 2012 alustasin inglise keelse blogiga, mille pealkiri on "How to learn Norwegian?". Kogun sinna vaikset viisi viiteid ja allikaid. Esialgu veel ise norra keeles ei kirjuta ja ei räägi, aga lugemisoskus on juba väga hea ja kõnest arusaamine hea. Aastaga olen väga palju uut õppinud. Norra ja rootsi keel on omavahel väga lähedased, kuid siiski erinevad. Norrakad saavad rootsi keelsest kõnest enamasti aru.

SAKSA KEEL
Saksa keele õppimisega tegin algust ülikooliaaastatel. Maie Lepp andis Tallinna Tehnikaülikoolis saksa keele kursust algajatele. Ta on üks minu parimatest keeleõpetajatest läbi aegade. Aastaga sain päris tugeva põhja alla. Kahjuks on sellest ajast palju vett merre jooksnud ja eelmisel aastal pidin enam-vähem nullist uuesti alustama, kui aprillis Freiburgi intuitiiivpedagoogika kursusel käisin. Aastake on möödas, hiljuti saabusin Berliinist. Tänaseks räägin algajale omaselt kohutavate vigade ja piiratud sõnavaraga kohmakat saksa keelt, aga vähemalt saan paljust aru ja olen võimeline Saksamaal ellu jääma. "German online" on koht, kus oma puu-saksakeeles kirjutamist harjutan. 

INGLISE KEEL
Inglise keeles kirjutamise oskus on mul eesti keele järel kõige käepärasem. Siin pean avaldama tänu oma õpetajatele Võsul ja Haljalas. Keele kõrgtasemel valdamine on siiski kunsttükk omaette ja vajab suurt süvenemist. Sellega olengi viimasel ajal järjest enam tegelenud. Tulemuseks on mitmed inglise keeles peetavad blogid. "Discussions with an AppleTree" on neist kõige vanem ja sisaldab eelkõige loomingulisi tekste. Teiseks põhiblogiks inglise keeles on "Intuitive Pedagogy Journal", kuhu kogun intuitiivpedagoogika rahvusvahelisi lugusid ja viiteid.  Hiljuti alustasin blogiga, kuhu koguda inglise keeles kirjutamise, toimetamise ja grammatikaga seotud sissekandeid. Blogi nimeks on "How to write in English?

EESTI KEEL
Eesti keeles jätkan kirjutamist siinses blogis, mille nimeks on KIRJED, lisaks pean temaatilist blogi pealkirjaga LOOV ja VABA. Sinna kogunevad eelkõige mitmesugused loovusega seotud kirjutised. 

No comments: